1- Taraflar

1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Dijimoon firması ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi / kurum (Müşteri olarak anılacaktır.) arasında Dijimoon'ye ait olan www.dijimoon.com internet adreslerinde faaliyet gösteren Internet sitesinin (Site olarak anılacaktır.) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.


2- Konusu

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde , siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında sipariş işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Dijimoon'a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Sipariş bilgileri müşteri tarafından sipariş oluşturma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşterinin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.


3- Sorumluluklar

3.1: Dijimoon, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Dijimoon ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Yazılım, web sitesi ücretlerine hosting - domain gibi ekstra ücretler dahil değildir. Müşterinin daha önceden bu hizmetleri farklı yerlerden almamış olması halinde Dijimoon'a ödeyeceği yıllık hosting ve domain ücreti ile web sitesini / yazılımı barındırabilir. Yıllık ücretler kur farkı sebebi ile değişkenlik gösterebilmektedir. Müşterinin ilgili ödemeyi yapmaması halinde web sitesi kullanıma kapatılacaktır.  Bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Dijimoon, müşteriden sipariş adımında bulunan, yazılımların kurulabilmesi için müşteriden Hosting/Sunucu Bilgileri, FTP, SQL Şifreleri gibi bilgileri talep eder. Eğer müşteri Dijimoon ekibine yazılım kurdurmak istiyorsa, bu bilgileri iletmesi gerekmektedir. Bu bilgileri istek ve kendisi onayı tarafından iletildiğini kabul eder. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde Dijimoon tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, yazılımlardan faydalanırken Dijimoon tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmayı oluşturabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

3.8: Dijimoon, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, E-Mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir.

3.9: Dijimoon, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş yazılım işlemlerini yürütecektir.


4- Süre

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin Internet ortamından Dijimoon firmasına iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu gibidir. Yazılımlar için ücretsiz destek hizmeti 1 hafta (7 gün)dır. Bu ücretsiz destek hizmeti yazılımdan kaynaklanan sorunların giderilmisi içindir. Müşterinin ek istek geliştirme talepleri Dijimoon tarafından belirtilen ücretlerle ancak yapılabilecektir.


5- Ücret

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. 

5.2: Dijimoon önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Alınan hizmetin faturası döviz ise fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5. işgünü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise müşteri www.dijimoon.com websitesinde belirtilen banka hesap numaralarına veya Dijimoon firmasına elden ödemekle yükümlüdür.

5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda Dijimoon kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.6: Dijimoon müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

5.7: Sipariş esnasında belirtildiği gibi  Yazılım(Script), sunucu / sanal sunucu işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.


6- Askıya Alınma

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Dijimoon, müşteriye verilen hizmetlerin tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına olan hizmetlere erişimleri yapılamaz ve hesapları bloke olarak ; gelen E-Mail’ ler geri çevrilir.

6.3: Satın alınan tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Yaşanabilecek sorunlardan hiçbir şekilde Dijimoon sorumlu değildir.


7- Fesih

Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, Dijimoon hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Müşteri Dijimoon firmasını Forum, blog vb. sitelerinde firmayı karalama amaçlı yazdığı konulardan sorumlu tutulup hakkında yasal işlem başlatılmasını ve yazılım lisanslarının verilmemek üzere sistemden silineceğini, kabul ve taahhüt eder.

8- İletişim ve Bilgi Adresleri

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: Dijimoon sözleşme süresi içinde müşteriye tahsis ettiği elektronik posta adresine yahut verdiği telefon numarasına mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstre’ si gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi

9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru ve kullanım tarihini takip eden günlerde, Dijimoon ilk 2 günlük süre içerisinde hesabı askıya alarak, kullanıcıya bildirir. Ödenmeyen faturalarda, fatura takibine müteakiben ek 1 günlük süre sonunda ilgili hizmet fes edilir. Müşteri hizmet aldığı ilk günden itibaren temerrüde düşülmesi halinde hesap askıya alınması ve hesap kapatılmasını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Dijimoon'nun dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- Geri İade Koşulları

10.1: Dijimoon sayfasından satın aldığınız yazılım müşterinin üzerine lisans yapıldığı ve işlemler hızlıca başladığı için iade mümkün değildir.

12- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

12.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin Internet ortamında Dijimoon ’ a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Dijimoon gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

12.2: İş bu anlaşma, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.

İletişime Geç